Atriyal Fibrilasyon

Atriyal fibrilasyon, inme, kalp yetmezliği ve diğer kalp ile ilgili komplikasyon riskinizi artırabilir düzensiz ve genellikle hızlı bir kalp hızıdır.

Atriyal fibrilasyon sırasında kalpteki iki üst oda (atriyum), kalbin iki alt odacığı (ventriküler) ile koordinasyonun dışında, kaotik ve düzensiz olarak yendi. Atriyal fibrilasyon belirtileri sıklıkla kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve zayıf yön içerir.

Atriyal fibrilasyon epizodları gelip gidebilir veya gitmeyin ve tedaviye ihtiyaç duyan atriyal fibrilasyon gelişebilir. Atriyal fibrilasyonun kendisi genellikle hayati tehlike oluşturmuyorsa da, bazen acil tedavi gerektiren ciddi tıbbi bir durumdur.

Komplikasyonlara yol açabilir. Atriyal fibrilasyon, kalpte kan pıhtılaşmasına ve diğer organlara dolaşmasına ve tıkanmış kan akışına (iskemi) neden olabilir.

Atriyal fibrilasyon tedavileri, kalbin elektrik sistemini değiştirmeye çalışan ilaçlar ve diğer müdahaleleri içerebilir.

Atriyal Fibrilasyon Belirtileri

Atriyal fibrilasyonu olan bazı insanlar herhangi bir belirti göstermezler ve fizik muayene sırasında keşfedilene kadar durumlarından habersizdirler. Atriyal fibrilasyon rahatsızlığı olanlar şu belirtilerle karşı karşıya kalabilirler:

 • Zayıflık
 • Egzersiz yeteneğinin azalması
 • Yorgunluk
 • Başın çarpması
 • Baş dönmesi
 • Nefes darlığı
 • Göğüs ağrısı

Ne zaman bir doktor görmelisin

Atriyal fibrilasyon belirtileri varsa, doktorunuzla randevu alın. Doktorunuz, semptomlarınızın atriyal fibrilasyon ile mi yoksa bir başka kalp ritim bozukluğuyla (aritmi) ilgili olup olmadığını belirlemek için bir elektrokardiyogram sipariş edebilir.

Göğüs ağrınız varsa hemen acil tıbbi yardım isteyin. Göğüs ağrısı, kalp krizi geçirdiğini gösterebilir.

Atriyal Fibrilasyon Nedenleri

Atriyal fibrilasyon, kalbin iki üst odacığı (atriyum) kaotik elektrik sinyalleri gördüğünde ortaya çıkan, düzensiz ve genellikle hızlı bir kalp atış hızıdır.

Kalbiniz dört odadan oluşur – iki üst oda (atriyal) ve iki alt oda (ventrikül). Kalbin sağ sağ odasında (sağ atriyum) sinüs düğüm adı verilen bir hücre grubu vardır. Bu kalbinizin doğal kalp pilidir. Sinüs düğüm normalde her kalp atışı başlar impuls üretir.

Normalde, dürtü önce atriyumdan geçer ve daha sonra atrioventriküler (AV) düğüm olarak adlandırılan kalbinizin üst ve alt bölgeleri arasındaki bir bağlantı yolu boyunca ilerlenir. Sinyal sinüs düğümünden atriyuma geçerken, atriyosundan kanları ventriküllere pompalamak için söz verirler. Sinyal AV düğümünden ventriküllere geçerken, ventriküllerin kontraksiyon yapmasını ve vücuda kan pompalanmasını sağlar.

Atriyal fibrilasyonda, kalbin üst odaları (atriyum) kaotik elektrik sinyalleri görür. Sonuç olarak, titriyorlar. AV düğümü – atriyum ile ventriküller arasındaki elektrik bağlantısı – ventriküllere geçmeye çalışan dürtülerle bombardımana tutulur.

Ventriküller aynı zamanda hızlı bir şekilde atıyor, ancak atriyum kadar hızlı değil, tüm dürtüler geçemiyor. Bunun nedeni, AV düğümünün otoyol on-rampası gibi olmasıdır – yalnızca çok sayıda araç aynı anda yol alabilir.

Sonuç, hızlı ve düzensiz kalp ritmidir. Atriyal fibrilasyondaki kalp hızı dakikada 100 ila 175 atış arasında değişebilir. Nabzın normal aralığı dakikada 60 ila 100 atıştır.

Atriyal fibrilasyonun olası nedenleri

Atriyal fibrilasyonun en yaygın nedeni anomaliler veya kalbin yapısındaki hasardır. Atriyal fibrilasyonun olası nedenleri şunlardır:

 • Yüksek tansiyon
 • Kalp krizi
 • Koroner arter hastalığı
 • Anormal kalp kapakçıkları
 • Kalp kusurları (doğuştan)
 • Aşırı aktif bir tiroid bezi veya diğer metabolik dengesizlik
 • İlaçlar, kafein, tütün veya alkol gibi uyarıcılara maruz kalma
 • Hasta sinüs sendromu – kalbin doğal kalp pilinin yanlış çalışması
 • Akciğer hastalıkları
 • Önceki kalp ameliyatı
 • Viral enfeksiyonlar
 • Pnömoni, cerrahi veya diğer hastalıklara bağlı stres
 • Uyku apnesi

Bununla birlikte, atriyal fibrilasyonu olan bazı insanlarda yalnız atriyal fibrilasyon adı verilen bir kalp kusuru veya hasarı yoktur. Yalnız atriyal fibrilasyonda, neden çoğu zaman belirsizdir ve ciddi komplikasyonlar nadirdir.

Atriyal flutter

Atriyal flutter atriyal fibrilasyona benzer, ancak atriyumdaki ritim, atriyal fibrilasyonda görülen anormal modellerden daha organize ve daha az kaotiktir. Bazen atriyal flutter, atriyal fibrilasyona dönüşebilir veya tersi olabilir.

Atriyal flutterin risk faktörleri, belirtileri ve nedenleri atriyal fibrilasyonun benzeridir. Örneğin atımlar, atriyal flutter hastalarında da endişe kaynağıdır. Atriyal fibrilasyonda olduğu gibi, atriyal flutter düzgün şekilde tedavi edildiğinde genellikle hayati tehlike oluşturmaz.

Atriyal Fibrilasyon Tedavisi

Sizin için en uygun atriyal fibrilasyon tedavisi, atriyal fibrilasyonu ne kadar sürdürdüğünüze, belirtilerin rahatsızlığı ve atriyal fibrilasyonun altında yatan nedene bağlı olacaktır. Genel olarak, atriyal fibrilasyonun tedavi hedefleri şöyledir:

 • Kalp ritmini sıfırlama
 • Kan pıhtını önleme

Siz ve doktorunuzun seçtiği strateji, kalbinizde başka sorunlarınız olup olmadığı ve kalp ritmini kontrol edebilen ilaçları alıp alamayacağınız gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bazı durumlarda, kateter kullanan cerrahi veya tıbbi müdahaleler gibi daha invazif bir tedaviye ihtiyacınız olabilir.

Bazı insanlarda, tiroid rahatsızlığı gibi belirli bir olay veya altta yatan durum atriyal fibrilasyona neden olabilir. Atriyal fibrilasyona neden olan durumun tedavisi, kalp ritmi problemlerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Belirtileriniz sıkıntılıysa ya da bu atriyal fibrilasyonun ilk atağı ise, doktorunuz ritmi sıfırlamaya çalışabilir.

Kalbinizin ritimini sıfırlama

İdeal olarak, atriyal fibrilasyonu tedavi etmek için kalp hızı ve ritim normale döndürülür. Durumunuzu düzeltmek için, doktorlar atriyal fibrilasyonun altında yatan nedene ve ne zamana kadar sahip olduğunuza bağlı olarak kardiyoversiyon denilen bir prosedür kullanarak kalbinizi normal ritmine (sinüs ritmi) sıfırlayabilir.

Kardiyoversiyon iki şekilde yürütülebilir:

 • Elektrikli kardiyoversiyon. Bu kısa prosedürde, göğsünüze yerleştirilen kürekler veya yamalar aracılığıyla kalbinize bir elektrik çarpması iletilir. Şok, kalbin elektriksel aktivitesini anlık olarak durdurur. Kalbiniz tekrar başladığında umudunuz normal ritmine geri dönmesidir. Prosedür sedasyon sırasında yapılır, bu nedenle elektrik çarpmasını hissetmemelisiniz.
 • İlaçlarla kardiyoversiyon. Bu kardiyoversiyon formu, normal sinüs ritmini geri getirmek için anti-aritmikler adı verilen ilaçları kullanır. Kalp rahatsızlığınıza bağlı olarak, doktorunuz kalbinizi normal ritmine döndürmek için damardan veya ağız yoluyla alınan ilaçları denemenizi tavsiye edebilir. Bu sıklıkla kalp atış hızınızı sürekli izleyerek hastanede yapılır. Kalp ritminiz normale dönerse, doktorunuz sıklıkla atriyal fibrilasyonun daha fazla büyümesini önlemeye çalışmak için aynı anti-aritmik ilaç veya benzer bir reçete yazacaktır.

Kardiyoversiyon öncesi kan pıhtılaşma ve inme riskini azaltmak için birkaç hafta süreyle varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi kan düşürücü bir ilaç verilebilir. Atriyal fibrilasyon atağı 48 saatten az sürmedikçe, kalp normal ritmine geri döndüğünüzde bile bir kan pıhtısı oluşmasını önlemek için kardiyoversiyon sonrası en az dört hafta warfarin almanız gerekir.

Transözofageal ekokardiyografi – kalp kan pıhtılarınız varsa doktorunuza söyleyebilecek – kardiyoversiyondan hemen önce test edebilirsiniz.

Normal bir kalp ritmini sürdürmek

Elektrikli kardiyoversiyon sonrasında doktorunuz, gelecekte atriyum fibrilasyonu ataklarını önlemeye yardımcı olmak için anti-aritmik ilaçlar reçete edebilir. İlaçlar aşağıdakileri içerebilir:

 • Dofetilid (Tikosyn)
 • Flekainid
 • Propafenon (Rythmol)
 • Amiodaron (Cordarone, Pacerone)
 • Sotalol (Betapace, Sorine)

Bu ilaçlar normal bir kalp ritmini korumasına yardımcı olsa da aşağıdakileri de içeren yan etkilere neden olabilirler:

 • Mide bulantısı
 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk

Nadiren, kalbin alt hücrelerinden kaynaklanan yaşamı tehdit eden ritim bozukluklarına neden olan ventriküler aritmilere neden olabilirler. Bu ilaçlar süresiz olarak gerekli olabilir. İlaçlarla bile, başka bir atriyal fibrilasyon atağı yapma şansı var.

Kalp atış hızı kontrolü

Kalp atış hızınızı kontrol etmek ve normal bir hıza geri getirmek için ilaçlar reçete edilebilir. Kalp atış hızı kontrolü çeşitli ilaçlarla sağlanabilir.

İlaç digoksin (Lanoxin) istirahat halindeyken kalp atış hızını kontrol edebilir, ancak aktivite sırasında da kontrol edilemez. Çoğu kişi kalsiyum kanal blokerleri veya beta blokerleri gibi ek veya alternatif ilaçlara ihtiyaç duyar.

Beta blokerler, kalp yetmezliğinin kötüleşmesi ve düşük tansiyon (hipotansiyon) gibi yan etkilere neden olabilir. Kalsiyum kanal blokerleri ayrıca yan etkilere neden olabilir ve kalp yetmezliği veya düşük tansiyonunuz varsa kaçınılması gerekebilir.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir