Gırtlak Poliplerinin Çıkartılması

Gırtlak cerrahisi, özellikle 2 çeşidi çok sık görülen urlara yöneliktir. İyicil olan gırtlak polipi; kötücül olan kanser.
Gırtlak polipi, çoğunlukla ses telleri üstünde yerleşir; çıkarılması dolaylı larengoskopiyle, bazı durumlarda da dolaysız larengoskopiyle yapılır. Daha ender olarak, polip gırtlak dili altında ve ön birleşek yanında ise, larengoskopinin başarısız kaldığı durumlarda dış yol kullanılabilir. Yüzüksü kıkırdak-tiroyit kıkırdakarası bu dış yol, konuşmaya zarar vermez ve ses telleri ile gırtlak dili altı bölgeye alt yüzlerinden yanaşmayı sağlar.

SOLUK BORUSU AÇMA

Gırtlakta hastanın solunumunu güçleştiren bir engel varsa, soluk borusu açma (trakeotomi) uygulanır. Çocukta eskiden krup hastalığı, ağızdan gırtlak yoluyla soluk borusuna boru koymanın başarısız kaldığı durumlarda, soluk borusu açma ameliyatına başvurmayı gerektirirdi; ağır solunum güçlüğüyle gelişen gırtlak iltihabı da, çoğunlukla soluk borusu açmaya başvurmak zorunda bırakırdı. Günümüzde antibiyotik tedavisi, çoğunlukla soluk borusu açmayı gereksiz kılmaktadır. Erişkinde gırtlaktaki engel bir gırtlak ödemi, ses tellerinin bazı 2 yanlı felçleri (gırtlak dili aralığını genişletici kasların felci) ya da bazı urlar, özellikle de kanser olabilir.

Ama soluk borusu açma, çoğunlukla gırtlak çıkarmanın birinci evresi olarak uygulanır. Solunum felci, göğüs ya da kafa travması gibi, gözetimli solunum gerektiren gırtlak dışı nedenlerden de, soluk borusu açmaya başvurulur.

Girişim genellikle yerel uyuşturma ile yapılır; çünkü neden olan bozun, hastaya genel anestezi uygulamak için gerekli olan soluk borusuna boru koymaya izin vermez.

Hasta,başı arkaya doğru iyice gerilmiş olarak yerleşir.

Sol işaret parmağı beden orta çizgisinde, yukardan aşağıya, yüzüksü kıkırdağın çıkıntısının altında, gırtlağın ön açısını işaretler. Keşi, orta. çizgide yüzüksü kıkırdak bölgesinden başlar ve dik olarak göğüs kemiğine doğru iner. Kesilen katların altında kas tabakası ayırılır. Tiroyit gövdesinin ortaya çıkan birleştirici parçası bulunur ve bunun altında soluk borusunun ilk halkalarına ulaşılmış olur.

Kanamanın özenle durdurulmasından sonra, soluk borusu ilk 2 halka üstünden ya da 2. ya da 3. halkalardan, hattâ aşağı düzeyde soluk borusu açmalarda 4. ve 5. halkalardan kesilir.

Soluk borusundaki kesinin 2 dudağı ayrık durumda iken, soluk borusu içine çapı soluk borusununkine uyan bir boru yerleştirilir. Daha sonra doku katları yeniden dikilir.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir