Gögüs Meme Büyütme

Göğüs agrandismanı olarak da adlandırılan göğüs büyütme, meme dokusuyla göğüs kafesi arasına sıvı ya da jel dolu bir implant (içi sıvı ya da jelle dolu ped; protez) yerleştirilerek yapılır. Bu; meme dokusu miktarının değişmeme­sine rağmen, meme boyutunu arttırır. Implantlar (Protezler) üç farklı yerden birinden girilerek (insizyon yapılarak) yerleştirilebilir: Meme altı, meme başı çevresi ya da koltuk altı.1992′ye kadar, çoğu meme implantı (protezi) silikon jelle doluydu.

Silikon, vücutta hiçbir etkisi olmadığı düşünüldüğünden’ seçilmiş olan bir maddeydi. 1990′ların başlarında, silikon dolu implantları (protezleri) olan kadınlarda skleroderma gibi bağ doku hastalıkla­rının görüldüğü birçok vaka rapor edildi ve bu da, silikon ile bağ doku hastalıkları arasında olası bir ilişki olabileceği konusundaki endişeleri arttırdı.

Bu ürünün üreti­cileri güvenliği konusunda bir delil sunamayınca, (Amerikan) Gıda ve İlaç Dairesi 1992′de silikon dolu implantların (protezlerin) kullanı­mım yasakladı. Daha sonra yapılan araştırmalar, jel dolu implantlarla (protezlerle) bağ doku hastalıkları ya da herhangi başka bir hastalık arasında bir ilişki saptamamıştır. Ama silikon jel dolu implantlar (protezler) hâlâ sadece güvenlik­lerini saptamak için yapılan klinik deneylerde çok sıkı bir denetim altında kullanılmaktadır.

Bugün kullanılmakta olan implatlann (protezlerin) hemen hemen hepsi, bu hastalıklarla hiçbir zaman ilişkilendirilmiş olmayan şaline (tuzlu su) ile doludur ve araştırmacılar, daha yeni, daha iyi maddeler araştır­maktadırlar. Meme implantları (protezleri) meme kanserine neden olmaz; fakat kanserlerin, meme implantı (protezi) olan kadınlarda meme implantı (protezi) olmayan kadın­lara kıyasla daha sonraki bir safhasında saptandığına dair bazı kanıtlar vardır. Meme implant­ları (protezleri) genellikle kendi kendine meme kontrolü yapmayı engellemez; fakat bir mamogramın yapılış tarzını değiştirebilir ve bu tarama testinin hassasiyetini azaltabilir. İmplantlarınız (protezleriniz) varsa mamogramımz, implantlı (protezli) kadınların mamogra-mını çekmekte usta bir teknisyen tarafından çekilmelidir.

PROSEDÜR (UYGULAMA)

Ameliyattan önce cerrahınızla insizyonları (ameliyat kesilerini) nereye yapmayı önerdiğini ve farklı tür implantlann (protezlerin) riskle­rini ve faydalarını müzakere ediniz. Yaklaşık 2 saat süren bu ameliyat, bir klinikte ya da hastanede ayakta tedavi bazmda yapılabilir. Çoğu cerrah, genel anestezi (bkz. sf. 168) önermektedir fakat bazıları da uykunuzu getirecek sakinleştirici­lerle birlikte lokal anesteziyi tercih etmektedir.

Cerrah, önce insizyonu (girişi) yapar. Göğüs kasının altındaki ya da üstündeki meme dokusu, implantlann (protezlerin) yerleş­tirilmesi için bir cep oluştu­racak şekilde kaldınhr. însizyon (ameliyat kesişi) dikilerek kapatılır ve destek için bantlanır; birkaç gün için drenler de takılabilir.Genellikle göğüsün (memenin) üzerine gazlı bez konulur.

İYİLEŞME SÜRECİ (NEKAHAT DÖNEMİ) VE KOMPLİKASYONLAR

Ameliyattan sonra, özellikle, implantınız (proteziniz) göğüs kasının altına yerleştirilmişse, bir hayli ağrınız olabilir. Çoğu kişi ameliyattan sonra birkaç gün yorgunluk ve acı hisseder fakat bir ya da iki gün içinde aktifleşir. Ameliyattan sonra, ekstra destek sağlayan ve şişmeyi en aza indir­geyen bir cerrahi sutyen kullan­manız gerekebilir. Yaklaşık bir hafta sonra, yaranın durumu değer­lendirilir. Bu zamanda göğsünüz (memeniz) hâlâ duyarlı, morarmış (çürük) ve şiş olabilir. Göğüs (meme) ağnsı ve duyarlılığı 6 hafta sürebilir. Yara izleri soluklaşacak fakat asla kaybolmayacaktır.

Ameliyat sonrası bakım, her gün kol kaslannı esnetme egzer­sizlerinin yapılmasını ve göğüs­lere (memelere) masaj yapılma­sını kapsar. Bu, kapsüler kontraktür olasılığını azaltmaya yardıma olur. İmplant (protez) çevresindeki yara ya da kapsül büzüşerek implantı (protezi) sıkıştırmaya başladığında oluşan kapsüler kontraktür, memede sertleşmeye yol açar. Bu, ameliyattan duyulan memnuniyetsizliğin en yaygın nedenidir. Kontraktür, oluşan kapsülün tamamını ya da bir kısmını almak ya da implantı (protezi) değiş­tirmek için yapılacak başka bir ameliyatla tedavi edilebilir. Kontrak türlerin nüksetme (yineleme) olası­lığı yüksektir.
Diğer komplikasyonlar; dokunun içine doğru aşırı kanamayı ki bu, cerrahi drenaj gerektirebilir ya da enfeksiyonu -bu da, implantın (protezin) birkaç aylığına çıkarılmasını gerektire­bilir kapsar. Bu komplikasyonlar, vakaların %2’si ila %4′ünde oluşur. Özellikle giriş, göğüs (meme) başı çevresinden yapılmışsa, meme başlarında aşırı duyarlılık ya da his kaybı görülebilir. Göğüs (meme) implantı (protezi) ameliyatından sonra göğüs (meme) başla­rında kalıcı kısmi ya da total his kaybı yaklaşık olarak kadınlann %15′inde görülür.

Göğüs (meme) implantlarında (protezlerinde) nadiren ağrı, iltihaplanma ve göğsün (memenin) distorsiyonuna (şeklinin bozul­masına) neden olan yırtılma ya da sızıntı görülür. Şaline bir implant (protez) çatlarsa, implant (protez) genellikle birkaç saatte iner ve tuzlu su zararsız bir şekilde vücudunuz tarafından emilir. İmplantın kapağından hafif bir sızıntı olabilir ve bunu fark etmeniz haftalar alabilir. Jel dolu bir implant sızıntı yaparsa, bunu fark etmek daha zor olabilir ve bu, meme çevresinde yeni bir skarlaşma (iz oluşumu) ya sebep olabilir. İmplanttaki (protezteki) herhangi bir çatlak, implantın (protezin) çıkarılması için ikinci bir ameliyatı gerektirir

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir