Sinüs Anatomi Ve Fonksiyonları

SORULARLA  KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Dr.Ö Taşkın Yücel

1-    PARANAZAL SİNÜSLER HANGİSİDİR?

Paranazal sinüsler frontal sinüs, etmoid sinüsler,maksillar sinüsler ve sfenoid sinüstür

2- DOĞUMDA MEVCUT OLAN SİNÜS HANGİSİDİR?

Maksiller ve etmoid sinüslerdir.

3- MAKSİLER SİNÜSÜN GELİŞİMİ NASILDIR?

Doğumdan sonra her yıl 2 mm vertikal ve 3 mm ön arka düzlemde gelişir.3 yaşına kadar hızla büyür,7 yaşına doğru büyüme hizi azalır,7-12 yaş arası büyüme tekrar artar.Bundan sonra hafif bir büyüme göstererek yetişkin boyutlarına ulaşır.

4-ETMOİD SİNÜS GELİŞİMİ NASILDIR?

Genellikle doğumdan sonra görülmesi güçtür,1 yaş civarında fark edilebilir,12 yaş civarında yetişkin boyutlarına ulaşır.

5-FRONTAL SİNÜSÜN GELİŞİMİ NASILDIR?

Doğumda küçüktür ve  anteriör etmoid hücrelerden ayırt edilemez.İlk başlarda büyüme hızı düşüktür ancak bir yaş civarında ayrı olarak görülebilir.Beş yaş civarında frontal kemikte pnomötizasyon ilerlemeye başlar, erken adolesan da yetişkin boyutlarına yaklaşmakla beraber geç adolesan da gelişimi tamamlanır.

6-SFENOİD SİNÜSÜN GELİŞİMİ NASILDIR?

Sfenoid sinüs: doğumda sfenoetmoidal resesin bir girintisi şeklindedir. 3 yaşına kadar bir gelişim göstermez.  3 yaşından itibaren pnömotizasyon başlar 7 yaş civarında sella tursikaya ulaşır. Gelişimi kafa kaidesine doğru ilerleyebilir veya herhangi bir aşamada kalabilir.

7- UNSİNAT ÇIKINTI, HİATUS SEMİLUNARİS VE ETMOİD İNFUNDİBULUM NERESİDİR?

Unsinat proses burun lateral duvarında yer alan ince kemik yaprak şeklinde olan bir oluşumdur.Anterosuperiordan posteroinferiora doğru uzanır. Görünüm olarak J şeklinde olan bu yapının orta ön kısmının hemen arkasında paralel olarak etmoid bulla yer alır.Lateralde burun duvarına yapışır. Üst kısmı kafa kaidesine uzanabildiği gibi  lateralde lamina papriseada da sonlanabilir.Konkav şeklindeki serbest arka kenarı ile bulla etmoidalis arasında iki boyutlu 1-2 mm lik bir yarık şeklinde Hiatus semilunaris yer alır. Bu yarıktan   geçildiğinde unsinatprosesin arka lateralinde yer alan üç boyutlu boşluk ise etmoidal infundibulum adını alır. Etmoid infundibulumun medialini unsinat çıkıntı, lateralinin büyük kısmını orbitanın lamina papriseası, maksillanın frontal çıkıntısı  ve bazen lakrimal kemik oluşturur. Ön tarafta bu kemik oluşumlar dar bir açıyla birleşerek ön kenarı meydana getirir. 

8-OSTİOMETAL KOMPLEKS NERESİDİR?

Ostiomeatal kompleks orta meada yer alan ve sinüs ostiumlarının açıldığı yerdir.Sınırları medialde orta konka lateral yüzü,lateralde orbita,üstte ise kafa kaidesiyle sınırlanır.

9-OSTİOMEATAL KOMPLEKSİN ÖNEMİ NEDİR?

*Burun içinde en sık hastalanan bölgedir.

*Mukozal yüzeylerin yakınlığı nedeniyle en ufak ödem hali tıkanıklık ve inflamasyona neden olaraksinüs enfeksiyonlarının kaynağını oluşturur.

*Anterior rinoskopi ile iyi değerlendirilemez.

*Konvansiyonel radyolojik yöntemlerle iyi değerlendirilemez.

*Belirtiler hafiftir ve tanı koydurucu değildir.

10-HANGİ SİNÜSLER NEREYE DRENE OLUR?

Maksillar sinüsler orta meaya,posterior etmoid sinüsler üst meaya sfenoid sinüs sfenoetmoid resese drene olur.Anteriör etmoid sinüsler ve frontal sinüsler ise hiatus seminularise drene olurlar.

Alt meaya yalnız nazolakrimal duktus drene olur.

11.PARANAZAL SİNÜSLERİ BESLEYEN ARTERLER HANGİLERİDİR?

Frontal sinüs:Supraorbital ve supratroklear arterler

Maksillar sinüs:Esas olarak maksiller  arterin  dalları, fasiyel arterden de dallar alır.

Etmoid sinüs Sfenopalatin, ant, ve pos.etmoid arterden

  Sfenoid sinüs: Sfenoplatin ve pos  etmoid arterden beslenirler

12-SFENOPALATİN  ARTERİN SEYRİ NASILDIR?

Sfenopalatin arter maksillar arterin üçüncü bölümünden ayrılır.Maksillar arter infratemporal fossadan çıktıktan sonra pterigopalatin fossaya girerek burada 6 dalla beraber sfenopalatin arteri de verir.Sfenopalatin arter pterigopalatin fossadan sfenopalatin foramen yoluyla buruna çıkar. Buruna çıktıktan sonra  lateral ve septal olmak üzere iki ayrı dala ayrılır.Lateral dal konka ve meatusların mukozasının kanlanmasını sağlarken, septal dal sfenoid sinüsün ön duvarını geçerek altından buruna açılır ve vomer mukoperiosteumunun kanlanmasını sağlar.Ayrıca kisselbach pleksusuna da dallar gönderir.

13-ANTERİOR VE POSTERİOR ETMOİD ARTERLERİN  ÖNEMİ NEDİR?

Anerior ve posreioretmoid arterler kafa kaidesi ile etmoid sinüsün sınırında yer alırlar ve anatomik olarak yol göstericidirler.Bu arterlerde meydana gelen zedelenmeler kontrol altına alınamaz ve orbita içine kanarlarsa görme bozukluklarına neden olabilirler.Bu durumda gerekirse intraorbital acil müdahale gerekebilir.

14-ANTERİOR VE POSTERİOR ETMOİD ARTERLERİN LOKALİZASYONU NASILDIR?

Ant.etmoid arter ve pos. etmoid arter internal karotisin oftalmik dalından köken alırlar.Ant.etmoid arter orbitadan anterior etmoid kanal yoluyla çıkar.

Pos.etmoid arter posterior etmoid kanal yolulyla çıkar.Her iki arterde frontoetmoid sütür çizgisi üzerinde yer alırlar.Çoğunlukla tam üzerinde yer alırken bazı hastalarda 1-4 mm ferklılık gösterebilirler. Anterior lakrimal krestten ant etmoid kanala uzaklık 14-18 mm arasındadır.Her iki kanal  arası 10-11 mm kadardır.Pos.etmoid kanalla optik kanal arası 4-7 mm arasındadır.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir