Yenidoğan Bebekte Solunum Sıkıntısı

Anne karnında embriyoda ön bağırsağın ön yüzünün en üst kısmında 21.günden itibaren bir tomurcuklanma şeklinde başlayan trakeobronşial tomurcuktan 4–16.haftalar arasında solunum sisteminin kaba anatomisi oluşur ve solunum sistemi gelişimini beş evrede tamamlar. 16-24. haftalar arasında alveoller ve perialveoler dokular gelişmeğe başlar ve 24.haftadan 2. yaşa kadar (bazı yazarlara göre 8. yaşa kadar) alveol gelişimi tamamlanır. …

Yenidoğan Bebekte Solunum Sıkıntısı Devamı »